Szanowni Państwo

Informujemy, że dnia 25.05.2018 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące ochronę danych osobowych – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W związku z nowymi regulacjami prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w związku z zawartymi umowami.

I. Dane Administratora

1. Niniejszym informujemy, że Zakład Usług Leśnych Handel Serwis Jan Gańko z siedzibą w Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 240 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator).

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 240 lub email: sklep@techganko.pl

II. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie i w celach:

1. wykonania umowy i zrealizowania obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi

2. wystawienia faktury oraz wykonania obowiązków sprawozdawczości finansowej

3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu prowadzonej działalności a także na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

III. Podmioty, którym dane będą przekazywane

W celu wykonania swoich praw i obowiązków Pani/Pana dane osobowe będą przekazane osobom upoważnionym przez Administratora, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

IV. Okres przetwarzania danych

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane w okresie jaki będzie niezbędny do realizacji umowy, zaś po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi ewentualnych roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji,

b) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony przed takimi roszczeniami,

c) wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora będą przetwarzane do czasu niezbędnego do ochrony uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu zgłoszenia zasadnego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Powyższe prawa może Pani/Pan zrealizować poprzez kontakt pod adresem e-mail: sklep@techganko.pl

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 par. 1 ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć